Wizyta międzynarodowej delegacji w ramach projektu CaSYPoT

Udostępnij na:

22 i 23 marca w ramach wizyty studyjnej Bartoszyce gościły delegację składającą się z przedstawicieli takich państw jak Norwegia, Szwecja, Litwa oraz Rosja, a także Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Stało się to za sprawą uczestnictwa we wspólnym projekcie CaSYPoT (Capacity Building for Strategic Youth Policy and Transnational Cooperation). Projekt ten ma na celu budowanie zdolności instytucjonalnej i kompetencyjnej władz lokalnych niedoświadczonych w działaniach transgranicznych, poprzez włączenie ich do partnerstwa pod przewodnictwem doświadczonych instytucji i pokazanie korzyści wynikających współpracy transgranicznej szczególnie w dziedzinie działań ukierunkowanych na problematykę młodzieży (np. migracja młodzieży do dużych ośrodków metropolitarnych, wczesne porzucanie edukacji etc.).

Miasto Bartoszyce jest partnerem projektu i podczas wizyty zagranicznych gości zaprezentowało tzw. dobre praktyki. Goście z dużym uznanie przyjrzeli się Pubowi Wiraż, który prowadzony jest przez członków Stowarzyszenia Klub Motocyklowy Wiraż. Motocykliści opowiedzieli o tym jak własną, ciężką pracą w stosunkowo krótkim czasie stworzyli ciekawe i klimatyczne miejsce, które tętni wieczornym życiem.

Podczas wizyty zaprezentowali się również harcerze z bartoszyckiego hufca ZHP, którzy przedstawili swoje działania oraz film promujący kampanię „Be the spark!”, która nawiązuje do ubiegania się przez Związek Harcerstwa Polskiego o zorganizowanie w 2023 roku Światowego Jamboree Skautowego w Polsce.  Kolejnym punktem programu była wizyta w Zakładzie Aktywności Zawodowej oraz Warsztatach Terapii Zawodowej działających przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION. Delegacja z uwagą zwiedziła placówkę i miała dużo pytań związanych z funkcjonowaniem i działaniami prowadzonymi przez  Stowarzyszenie. Ciekawym punktem programu było przestawienie na motywach tureckiej baśni pt. „Ogród Ajszy”, w trakcie którego podopieczni Stowarzyszenia przenieśli wszystkich w egzotyczne klimaty.

Ostatni punkt wizyty został zaplanowany w placówce  prowadzonej przez Nowatorski Ośrodek Rozwoju Artystycznego NORA, w miejscu w którym bartoszycka młodzież ma możliwość rozwoju swoich pasji i zainteresowań.

#CaSYPoT   casypot.eu