Porządek obrad XXXI nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że 27 marca 2017 r. o godz. 15:30 w sali 17C Urzędu Miasta Bartoszyce odbędą się obrady XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu – projekt 1/XXXI
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2017 – 2027 – projekt 2/XXXI
c/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji miasta Bartoszyce na lata 2016 – 2022 – projekt 3/XXXI

3. Zamknięcie obrad.
XXXI sesja odbędzie się 27 marca 2017 r. o godz. 15.30 w sali 17 c Urzędu Miasta.