Informacja w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Udostępnij na:

W odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku informujemy, że złożonych zostało 27 wniosków na łączną kwotę 371.232,69 zł., z czego kwota przeznaczona na dotację wynosi 295.000 zł.

Jednocześnie informujemy, że w związku z dużą liczbą wniosków oraz błędami w ofertach konkursowych, które mogą zostać poprawione przez oferenta, terminy dotyczące oceny projektów oraz rozstrzygnięcie konkursu wskazane w regulaminie ulegną wydłużeniu.