Wykaz nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 13.03.2017 r. do 03.04.2017 r. wykaz nieruchomości obejmujący lokal mieszkalny w budynku przy ul. Szewców 2/4 w Bartoszycach, przeznaczony do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.