Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bartoszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce.

Udostępnij na:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bartoszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce.

Treść ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia