Komunikat w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Udostępnij na:

Załączniki

Komunikat w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Szanowni Państwo,
przypominam, iż obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków – wprowadzono całkowity zakaz wypuszczania drobiu z budynków inwentarskich.

Nieprzestrzeganie nakazów ww. rozporządzenia skutkować będzie nakładaniem wysokich kar pieniężnych. Każdorazowe niezastosowanie się do nakazów proszę bezwzględnie zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii z danego terenu.

W związku z powyższym proszę o aktywne kontynuowanie akcji informacyjnej dotyczącej zagrożenia ptasią grypą, szczególnie przez podległe jednostki /MOPS, GOPS, PCPR/, sołtysów.

Z poważaniem
Z upoważnienia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego
Krzysztof KURIATA
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego