Startuje czwarta edycja konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris

Udostępnij na:

logo Warmia i MazuryStartuje kolejna, już czwarta, edycja konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris. Przedsięwzięcie ma na celu wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.

Do nagrody mogą kandydować osoby lub zespoły osób, których działalność – techniczna, organizatorska, publicystyczna – jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych. Kandydować mogą osoby, których działalność przyczyniła się do kształtowania na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego postaw ekologicznych

Prof. Janina Wengris była znakomitym entomologiem oraz autorką dziesiątków publikacji naukowych: rozpraw, doniesień i artykułów popularnonaukowych, a także opracowała dwa filmy dokumentalne. Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej Profesor uhonorowana została licznymi odznaczeniami, takimi jak: Złoty Krzyż Zasługi (1952 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1960 r.), Złota Odznaka Ligi Ochrony Przyrody (1963 r.), Złota Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1969 r.) i Medal Komisji Edukacji Narodowej (1978 r.).

Nabór wniosków zgłoszeniowych potrwa do 31 marca 2017 r.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje społeczne, których obszar obejmuje teren województwa warmińsko-mazurskiego, jak również osoby fizyczne.

Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia kandydata dostępny jest pod adresem internetowym http://warmia.mazury.pl/images/Departamenty/Departament_Ochrony_Srodowiska/konkurs/regulamin.doc.