II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działek położonych przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach, przeznaczonych pod zabudowę garażami.

Udostępnij na:

II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działek położonych przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach, przeznaczonych pod zabudowę garażami.