Do 15 lutego 2017 r. potrwa nabór wniosków na stypendia dla sportowców

Udostępnij na:

Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje, że do 15 lutego br. potrwa nabór wniosków na stypendia sportowe. Stypendium przyznane jest na okres do dziewięciu miesięcy od kwietnia każdego roku, za osiągnięcia zdobyte w roku poprzednim, zawodnikom do kategorii seniora włącznie. Kwota przeznaczona na stypendia wynosi 15 700 zł (może ulec zmianie wraz z poprawkami do uchwały budżetowej).

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów sportowych określa Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz warunków i trybu przyznawania nagród w Gminie Miejskiej Bartoszyce za osiągnięcia w dziedzinie sportu.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do powyższego Regulaminu, do dnia 15 lutego 2017 r., w następujących formach:
1. osobiście (Urząd Miasta Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1, pok. nr 1, parter)
2. pocztą (decyduje data stempla pocztowego)
Regulamin oraz druki wniosków dostępne w załączniku.