Wesprzyj bartoszyckie organizacje 1% lub darowizną

Udostępnij na:

Zapraszamy do wsparcia 1% podatku organizacji działających na terenie naszego miasta. To nic nie kosztuje! Bartoszyckie organizacje działają na rzecz niepełnosprawnych, chorych, organizują zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych rozwijając tym samym ich pasje. Warto je wesprzeć finansowo bo są solidne i sprawdzone, pomagają rozwiązywać codzienne problemy i najlepiej znają potrzeby naszych mieszkańców.

Jak przekazać 1%?
Krok 1: Najistotniejsze, to wybór organizacji oraz zapamiętanie jej numeru KRS (Krajowego Rejestru Sądowego)
Krok 2: Odnajdujemy na druku wypełnianego zeznania podatkowego PIT – odpowiednią rubrykę, jednocześnie zapoznając się z zasadami, na jakich możemy przekazać 1%
Krok 3: Wpisujemy numer KRS wybranej organizacji do odpowiedniej rubryki. Poza nr KRS wpisujemy również kwotę 1% podatku należnego oraz w rubryce: „cel szczegółowy”, np. Oddział/Koło w Bartoszycach. To ważna informacja w przypadku organizacji posiadających KRS centralnie, np. PCK, PTZN itd. Podatnik przekazujący 1% ma prawo (ale nie obowiązek!) wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko oraz adres) obdarowanej organizacji. Informację w naszym imieniu przekazuje Urząd Skarbowy. Wypełniony PIT składamy we właściwym Urzędzie Skarbowym, który przekazuje 1% na konto wskazanej organizacji.

Bartoszyckie Organizacje Pożytku Publicznego uprawnione do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 r. (za 2016 r.)

 • Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach, Nr KRS: 0000051822
 • Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach, Nr KRS: 0000052186
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Jesteś-my”, Nr KRS: 0000071714
 • Stowarzyszenie Absolwentów, Sympatyków, Przyjaciół Szkoły Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania “Kałyna”, Nr KRS: 0000208516
 • Uczniowski Klub Sportowy “Przyjaźń”, Nr KRS: 0000342860
 • Warmińsko – Mazurski Związek Piłki Nożnej z dopiskiem: MBKS „Victoria”, Nr KRS: 0000086043
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski z dopiskiem: Koło w Bartoszycach, Nr KRS: 0000091325
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko – Mazurska Olsztyn, z dopiskiem: Hufiec Bartoszyce, Nr KRS: 0000271499
 • Polski Czerwony Krzyż z dopiskiem: Zarząd Rejonowy PCK w Bartoszycach, Nr KRS: 0000225587
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków z dopiskiem: Zarząd Powiatowy w Bartoszycach, Nr KRS 0000037573
 • Caritas Archidiecezji Warmińskiej z siedzibą w Bartoszycach, Nr KRS 0000245507
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej z dopiskiem: Zarząd Rejonowy Bartoszyce, Nr KRS 0000041349
 • Liga Obrony Kraju, z dopiskiem: Zarząd Rejonowy w Bartoszycach, Nr 0000086818

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stan na 12.01.2017 r., Baza Organizacji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Masz wybór!
Jeśli katalog opp jest zbyt wąski, możesz wesprzeć pozostałe organizacje (w tym instytucje kościelne), działające na terenie Bartoszyc, przekazując darowiznę w wysokości do 6% Twojego dochodu, na cele statutowe organizacji pozarządowej lub innych podmiotów*(np. fundacja, uczniowski klub sportowy itp.).

Uwaga!
Darowizna to nie to samo, co 1%! Możesz odliczyć tylko darowiznę przekazaną na konto bankowe organizacji na Jej cele statutowe (również cele religijne), tytułem np. : darowizna na działalność oświatowo-kulturalną Stowarzyszenia w zakresie wspierania talentów. Zatem odlicz darowiznę w swoim PIT! – do 6% od Twojego dochodu. Zachowaj potwierdzenie przelewu darowizny abyś mógł rozliczyć się w kolejnym zeznaniu podatkowym. Katalog organizacji pozarządowych dostępny na stronie: www.ngo.bartoszyce.pl
*inne podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817)

Sporządziła: M. Bojarska

źródło: www.ngo.pl, www.mpips.gov.pl, www.wspieramregion.pl, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych, t. j. Dz. U. 2016, poz. 2032, ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1817).