Wykaz nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym (ul. Warszawska 13/1)

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 09.01.2017 r. do 30.01.2017 r. wykaz nieruchomości obejmujący lokal mieszkalny w budynku przy ul. Warszawskiej 13/1 w Bartoszycach, przeznaczony do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.