Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Udostępnij na:

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Rozbudowie i przebudowie istniejącej hali produkcyjno – magazynowej, wykonanie elementów zagospodarowania terenu tj. plac manewrowy, opaska budynku, chodnik, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla rozbudowy budynku hali produkcyjno – magazynowej w Bartoszycach
na działkach nr 60/2 i 60/3 obręb 1″.