Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania

Udostępnij na:

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców  na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania przez wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe z terenu Miasta Bartoszyce na zadania związane z termomodernizacją, i wykorzystaniem OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, Działanie 4.1 Wspierane wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych).

Spotkanie odbędzie się w środę 28.12.2016 r., o godz. 14:00 Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Bartoszycach.

Program spotkania:
1. Informacje na temat naborów w ramach Działania 4.3.2 i Działania 4.1
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w roku 20172. Typy Beneficjentów

3. Typy projektów podlegających dofinansowaniu
4. Wydatki kwalifikowane 
5. Wydatki niekwalifikowane
6. Limity i ograniczenia w realizacji projektów
7. Maksymalny poziom dofinansowania
8. Minimalna i maksymalna wartość projektu
9. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu
10. Kryteria formalne wyboru projektów 
11. Kryteria merytoryczne wyboru projektów