Konsultacje społeczne „Miejskiego programu wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie miasta Bartoszyce na lata 2017-2021”

Udostępnij na:

Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje o możliwości zapoznania się z projektem „Miejskiego programu wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie miasta Bartoszyce, na lata 2017-2021”. Dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bartoszyce: www.bip.bartoszyce.pl, w zakładce: organizacje pozarządowe/ konsultacje społeczne, na oficjalnym portalu Urzędu Miasta Bartoszyce www.bartoszyce.pl oraz portalu organizacji pozarządowych www.ngo.bartoszyce.pl.

Uwagi i wnioski zgodnie z Zarządzeniem nr 197/2016 Burmistrza Miasta Bartoszyce składać mogą przedstawiciele organizacji pozarządowych. Na uwagi merytoryczne czekamy również od innych osób fizycznych zamieszkujących miasto Bartoszyce.

Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać w terminie od 21 grudnia 2016 r. do 28 grudnia 2016 r. na wypełnionym i podpisanym formularzu w jednej z następujących form:
1. Pocztą na adres: Urząd Miasta Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce
2. W Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Bartoszyce (pok. nr 1, partner)
3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: ngo@bartoszyce.pl

 

Projekt programu

Załącznik nr 2 do Programu

Formularz zgłaszania uwag