Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (ul. Bema)

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 15.12.2016 r. do 05.01.2017 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, obejmujący teren o pow. 363 m2 stanowiący część działki Nr 306/2 o pow. 15.474 m2, położonej w obrębie Nr 1 przy ul. Generała Bema w Bartoszycach, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Gdańskiej 1 w Bartoszycach.