Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (ul. Dąbrowskiego)

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 09.12.2016 r. do 30.12.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, obejmujący tereny o łącznej pow. 51 m2 stanowiące części działki Nr 44/5 o pow. 2.271 m2, położonej w obrębie Nr 3 przy ul. Dąbrowskiego w Bartoszycach, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Mierosławskiego 4 w Bartoszycach.