Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 09.12.2016 r. do 30.12.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia  i oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, na rzecz dotychczasowych dzierżawców i najemców.