3 – dniowe warsztaty z profilaktyki zdrowia i terapii osób dojrzałych

Udostępnij na:

W ramach programu „±60 – łączymy pokolenia”, w dniach 21 – 23 maja br., słuchacze Bartoszyckiego Uniwersytetu III Wieku mogli uczestniczyć w warsztatach poświęconych tematom z zakresu profilaktyki zdrowia oraz terapii osób dojrzałych.

Cykl prelekcji rozpoczęła pani Stanisława Marta Kosmala, która w bardzo przystępny sposób przedstawiła trudne zagadnienie jakim jest sprawowanie opieki nad osobami obłożnie chorymi. Pani Marta oswajała problemy związane ze śmiercią osób bliskich, a także radziła jak postępować, troszczyć się o osobę ciężką chorą, pomagając jej przy tym w przejściu najtrudniejszych chwil życia.

We wtorek na wykładach gościliśmy również psycholog – panią Agnieszkę Jankowską, która gruntownie omówiła temat dotyczący depresji w wieku starszym. Pani Agnieszka ukazała symptomy, które mogą wskazywać na ten coraz poważniejszy problem społeczny, ponadto radziła jak przeciwdziałać apatii i dbać o swoje zdrowie psychiczne. Podczas części warsztatowej przeprowadziła trening relaksacyjny, polegającym na prostej metodzie rozluźnienia mięśni ciała, a przede wszystkim umysłu. Stanowiło to doskonałe podsumowaniem całodniowych i wyczerpujących zajęć.

Drugiego dnia warsztatów seksuolog – pani Wioletta Wasilewska zwróciła uwagę na problemy spadku libido w wieku dojrzałym oraz przyczyny wypalania się długoletnich związków. Podczas wykładu szczegółowo opisała etapy jakie przechodzi związek dwojga ludzi. Duża część wystąpienia pani psycholog skupiła się na zaznaczeniu ogromnej roli jaką spełnia prawidłowe budowanie relacji opartej na szacunku i wsparciu.

Kolejną prelegentką była psycholog – pani Barbara Zegler, która poruszyła zagadnienia związane z zanikami pamięci w osób starszych. Przedstawiła ona genezę i postępowanie w przypadku demencji starczej oraz zwróciła uwagę słuchaczy na prawidłową diagnostykę i możliwie szybkie rozpoznanie niepokojących oznak choroby. W części warsztatowej pani psycholog przeprowadziła z grupą proste ćwiczenie mające na celu weryfikację problemów z pamięcią i zapamiętywaniem. Zajęcia stanowiły również doskonały trening koncentracji.

Ostatni dzień warsztatów upłynął pod znakiem prelekcji pt. „Czy na miłość nigdy nie jest za późno? – intymność i zaangażowanie w związku. Pani Wioletta skutecznie przekonywała do tezy, iż na miłość nigdy nie jest za późno, a z jesieni życia należy czerpać to co najlepsze i najpiękniejsze. Zachęciła słuchaczy do niepoddawania się stereotypom i poszukiwaniu szczęścia, także tego intymnego.

Grupa warsztatowa dziennie liczyła 40 osób, w których skład wchodzili głównie słuchacze BUTW, ale także członkowie Klubu Seniora oraz Bartoszyckiego Stowarzyszenia Amazonek. Spotkania spotkały się z ogromnie pozytywnym odzewem, były to pierwsze tego typu zajęcia, które miały tak kompleksowy i wszechstronny charakter.

Beneficjenci, dzięki udziałowi w projekcie, pogłębili wiedzę na temat problemów związanych ze swoim zdrowiem, wiedzę nt. profilaktyki zdrowotnej, co zwiększy ich umiejętności dbania o siebie i prowadzenia zdrowego trybu życia. Wsparcie przez konsultacje indywidualne i wymianę doświadczeń z grupą zwiększą predyspozycje do rozwiązywania własnych problemów i zmniejszą poczucie izolacji i osamotnienia. Uczestnicy skutecznie wzmocnili świadomość własnych zasobów, co daje poczucie większej wartości i pewności siebie.