“Otwarte Drzwi” w Bartoszycach

Udostępnij na:

Urząd Miasta informuje, że w ramach Ogólnoświatowej Kampanii “Biała Wstążka” i tzw. „Otwartych Drzwi” dnia 03.12.2016 r. (sobota) w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar przemocy w rodzinie działającym przy Stowarzyszeniu na Rzecz Profilaktyki i Terapii Uzależnień “Źródło” z siedzibą w Bartoszycach przy ul. Marksa 10 w godzinach 7.00- 16.00 dyżur będą mieli następujący specjaliści:
godz. 7.00-10.00 – dyżur prawnika,
godz. 10.00-12.00 – dyżur psychologa,
godz. 12.00-14.00 – dyżur przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego oraz doradcy I kontaktu Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem,
godz. 14.00-16.00 – dyżur pedagoga i pracownika socjalnego.

punkt_bialawstazka