Zapraszamy na Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Urząd Miasta Bartoszyce serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, grup nieformalnych organizacje_forum2016działających na terenie naszego miasta na Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Bartoszyce, które odbędzie się 29 listopada 2016 r. o godz. 11.00 w Sali Narad Urzędu Miasta Bartoszyce (I piętro, pokój 17C).

W związku ze zmianami w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podczas spotkania szczegółowo omówiony zostanie nowy wzór oferty konkursowej.

Zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem (maksymalnie 2 osoby ze stowarzyszenia) w spotkaniu przyjmowane są w Wydziale Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju Urzędu Miasta Bartoszyce (pokój nr 24 i 25), telefonicznie (762 98 55/762 98 56) lub mailowo ngo@bartoszyce.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących spotkania prosimy o kontakt z Panią Martą Szuter (89 762 98 55/762 98 56)

Serdecznie zapraszamy.