Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 21.10.2016 r do 11.11.2016 r wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych dzierżawców obejmujący tereny:
1) o pow. 19 m2 stanowiący część działki Nr 2/75 w obrębie Nr 3 przy ul. Poniatowskiego w Bartoszycach zabudowany garażem;
2) o pow. 3 m2, stanowiący część działki Nr 95/202 w obrębie Nr 4 przy ul. Mazurskiej w Bartoszycach, zabudowany schodami;
3) o pow. 7,5 m2, stanowiący część działki Nr 95/205 w obrębie Nr 4 przy ul. Starzyńskiego w Bartoszycach, zabudowany schodami;
4) o pow. 105,5 m2, stanowiący część działki Nr 95/205 w obrębie Nr 4 przy ul. Starzyńskiego w Bartoszycach, przeznaczony na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Starzyńskiego 2 w Bartoszyce.