Zaproszenie na Forum Współpracy Biznesowej Obwodu Kaliningradzkiego i Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Udostępnij na:

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Forum Współpracy Biznesowej Obwodu Kaliningradzkiego i Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które odbędziewarmia_mazury_kaliningrad się 5 października 2016 roku w Olsztynie.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wydarzenia turystyczne i sportowe w obwodzie kaliningradzkim. Głos zabiorą ponadto przedstawiciele organów i instytucji związanych z Programem Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 z informacją o przyszłym programie i harmonogramie jego realizacji.

Zaplanowano także dyskusję związaną z pomocą finansową dla przedsiębiorców (specjalna strefa ekonomiczna, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, rolnictwa, kontaktów gospodarczych z zagranicą), możliwości współpracy w rolnictwie (sadownictwo, hodowla bydła, uprawa roślin, w tym środki ochrony roślin, agroturystyka); branżą bursztynniczą; współpracą w ramach klastru biotechnologicznego; prezentację usług Kaliningradzkiej Izby Handlowo-Przemysłowej czy tworzeniem sytemu transferu technologii dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Forum Współpracy Biznesowej odbywa się przy okazji XVI posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR przy wsparciu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Osoby zainteresowane udział proszone są o wypełnienie formularza i przesłanie e-mailem na adres: p.kaczmarczyk@wamarr.olsztyn.pl albo faxem na numer 089 521 12 60. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 3 października 2016 r.

wrota.warmia.mazury.pl, bartoszyce.pl

Do pobrania:
Szczegółowy program
Formularz