Trwa realizacja programu terapeutycznego dla osób doznających przemocy w rodzinie – spotkanie organizacyjne

Udostępnij na:

Urząd Miasta Bartoszyce informuje o realizacji programu terapeutycznego dla osób doznających przemocy w rodzinie. stop_przemocy Celem programu przede wszystkim jest zatrzymanie przemocy i uświadomienie czym jest przemoc, odzyskanie zdolności do obrony siebie, obrona swoich praw i korzystanie z nich, odbudowa i stawianie granic oraz nabycie umiejętności korzystania ze wsparcia i szukania pomocy.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 6 października 2016 r. o godz. 11:00 w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Szansa w Bartoszycach, ul. Marksa 10. tel. (89) 762 14-07 lub (89) 762 98 58.