Konsultacje społeczne programu współpracy miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Udostępnij na:

Urząd Miasta Bartoszyce informuje, iż trwają prace nad przygotowaniem “Programu współpracy miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”. Program określa zasady, formy i obszary współpracy organów samorządu miasta z organizacjami w zakresie realizacji zadań publicznych na przyszły rok.

Przygotowany wstępny projekt programu podlegał będzie konsultacjom społecznym od dnia 26 września 2016 r. do dnia 3 października 2016 r.

Uwagi oraz propozycje dotyczące programu prosimy przesyłać w wyznaczonym terminie mailowo na adres ngo@bartoszyce.pl bądź pisemnie na adres Urzędu Miasta Bartoszyce, Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju, ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce.