Zgłoś propozycję do przyszłorocznego budżetu!

Udostępnij na:

W związku z przygotowaniami budżetu na 2017 r. Burmistrz Miasta Bartoszyce zaprasza do zgłaszania propozycji projektów, inwestycji do zrealizowania na terenie naszego miasta w przyszłym roku.

Zgłoszenia przyjmowane będą na specjalnie przygotowanych drukach (w załączniku). Wnioskodawca wskazać musi nazwę projektu, miejsce jego realizacji wraz z uzasadnieniem oraz szacunkowy koszt inwestycji. Warunkiem uwzględnienia wniosku będzie uzyskanie minimum 20 popisów popierających składany wniosek.

Zgłoszone propozycje przedstawione zostaną Radzie Miasta Bartoszyce, która zajmie się ich rozpatrzeniem i ewentualnym uwzględnieniem w przyszłorocznym budżecie miasta.

Wnioski dostarczyć należy do Urzędu Miasta Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Na Państwa propozycje czekamy do 30 września br.

Druki dostępne są również w Gminnym Centrum Informacji oraz Urzędzie Miasta Bartoszyce (pok. nr 1)

Druk wniosku – pobierz