Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – aktualne bazy teleadresowe

Udostępnij na:

W związku z realizacją „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020” przedstawiamy aktualne bazy danych z województwa warmińsko- mazurskiego dotyczące podmiotów i organizacji świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – aktualne bazy teleadresowe

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.
Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim
Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – aktualizacja lipiec 2016 r.
Podmioty świadczące pomoc osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa warmińsko-mazurskiego
Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego