Od 27 lipca – nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Udostępnij na:

Urząd Miasta Bartoszyce informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/159/16 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 czerwca 2016 r., od 27 lipca 2016 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konieczność uchwalenia nowego wzoru wynika z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw.

Od 27 Lipca 2016 r. pierwsze i nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lub deklaracje wypełniane z powodu zmiany danych identyfikacyjnych składać należy korzystając z nowego wzoru deklaracji.

Uwaga:
Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację do dnia 27 lipca 2016 r. nie mają obowiązku składania nowej deklaracji.

Formularze do pobrania w załączniku.

 

Szczegółowa procedura załatwiania sprawy – tutaj.