Komunikat – pierwszy stopień alarmowy Alfa oraz drugi stopień alarmowy Bravo CRP w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży

Udostępnij na:

Załączniki

Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje, iż Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca br. wprowadził pierwszy stopień alarmowy Alfa oraz drugi stopień alarmowy Bravo CRP na terytorium całego kraju, obowiązujące od dnia 20 lipca od godziny 00.00 do dnia 1 sierpnia 23.59. Zarządzenie podpisane zostało w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w Krakowie.

Zgodnie z modułem zadaniowym stopnia alarmowego “ALFA” istnieje możliwości wystąpienia zagrożeń terrorystycznych i sabotażowych w miejscach dużych skupisk ludzkich oraz obiektach użyteczności publicznej. Należy informować policję o podejrzanych pojazdach na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektach oraz o porzuconych paczkach i bagażach, a także o przypadkach zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności.

Zarządzenie