XVI Integracyjny Plener Plastyki

Udostępnij na:

W dniach 27.06 – 07.07.2016r. odbył się XVI INTEGRACYJNY PLENER PLASTYKI, organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach w ramach XIX edycji projektu pn. Bartoszyckie Spotkania Artystyczne Osób Niesamodzielnych.
W plenerze, zlokalizowanym w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach, wzięło udział 22 artystów, w tym 7 osób niepełnosprawnych. Na zakończenie,  w dniu 07.07.2016r., odbył się wernisaż, na którym zaprezentowano 68 obrazów i 3 płaskorzeźby.
Realizacja tegorocznego przedsięwzięcia została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach.

UCZESTNICY PLENERU

1. Autuch Martyna – Połęcze
2. Bachar Jan – Bezledy
3. Bożomański Wiesław – Smolajny
4. Bogdanowicz Monika – Reszel
5. Ceniuk Grzegorz – Wardomy
6. Dębek Danuta – Bartoszyce
7. Dubińska-Jankowska Anna – Wielochowo
8. Duraj Tadeusz – Rogóż
9. Frątczak Aurelia – Bartoszyce
10. Kokoryn Jan – Szczytno
11. Kozłowska Ewa – Bartoszyce
12. Kwiatek Beata – Olsztyn
13. Leszczyński Mariusz – Bartoszyce
14. Malinowska Anna – Bartoszyce
15. Młodkowska Barbara – Bartoszyce
16. Markiewicz Barbara – Rogóż
17. Nowakowska Danuta – Gdańsk
18. Sawicka Stanisława – Bartoszyce
19. Socha Piotr – Biskupiec
20. Szpejewski Franciszek – Biskupiec
21. Witkowska-Hrycek Magdalena – Garbno
22. Wyżlic Adam – Olsztyn