Przedsiębiorco! Wypełnij ankietę badającą problemy i mechanizmy rozwoju przedsiębiorców w Gminie Miejskiej Bartoszyce

Udostępnij na:

Załączniki

Urząd Miasta Bartoszyce zwraca się z prośbą do lokalnych przedsiębiorców o wypełnienie ankiety. Szczegółowe informacje poniżej.

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego planuje ogłosić dnia 30.06.2016r. konkurs NR RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 z zakresu: osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne.

W związku z powyższym chcąc przygotować niezbędną dokumentację aplikacyjną zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która posłuży do opracowania analizy zapotrzebowania na przewidziany w projekcie zakres prac i udowodnienie zasadności jego realizacji.

Ankietę prosimy wypełnić elektronicznie oraz przesłać na adres e-mail: monikarejf@bartoszyce.pl

Ankieta – pobierz