Zaproszenie na spotkanie informacyjne pn. „Nowa perspektywa UE 2014-2020 – szansą dla przedsiębiorców”

Udostępnij na:

Burmistrz Miasta Bartoszyce Piotr Petrykowski serdecznie zaprasza PRZEDSIĘBIORCÓW na spotkanie informacyjne pn. „Nowa perspektywa UE 2014-2020 – szansą dla przedsiębiorców”. Spotkanie odbędzie się 06.07.2016 r. w godzinach 10:00-12:00 w sali 17C Urzędu Miasta w Bartoszycach, ul. Boh. Monte Cassino 1.

W ramach spotkania omawiane będą następujące zagadnienia:
• Pakietowanie produktów i usług (poddziałanie 1.4.2 RPO WiM)
• Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP (poddziałanie 1.4.3 RPO WiM)
• Internacjonalizacja MŚP (poddziałanie 1.4.4 RPO WiM)
• Działalność B+R przedsiębiorstw (poddziałanie 1.2.1 RPO WiM)
• Współpraca biznesu z nauką (poddziałanie 1.2.2 RPO WiM)
• Firmy w początkowej fazie rozwoju (poddziałanie 1.3.2 RPO WiM)
• Wdrożenie wyników B+R (poddziałanie 1.5.1 RPO WiM)
• Tereny inwestycyjne (poddziałanie 1.3.4 RPO WiM)
• Inne możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw (m.in. preferencyjne pożyczki)
• Omówienie planowanego do złożenia przez Gminę Miejską Bartoszyce wniosku aplikacyjnego z poddziałania 1.3.4 RPO WiM

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 04.07.2016 r. na adres e-mail: wmi@bartoszyce.pl lub telefonicznie pod nr tel. 89 762 98 03