Świadczenie wychowawcze “Rodzina 500 plus” z wyrównaniem: tylko do 1 lipca!

Udostępnij na:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w500plus Bartoszycach jako jednostka odpowiedzialna za realizację programu „Rodzina 500 plus” dla mieszkańców miasta Bartoszyce – przypomina, że wyłącznie osoby, które złożą wniosek o „rodzina 500 plus” do dnia 1 lipca b.r. otrzymają świadczenie z wyrównaniem od 1 kwietnia, czyli od momentu startu Programu. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Do Programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł przysługuje niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego można składać:

– przez internet za pomocą:

  • portalu EMP@TIA (www.empatia.mpips.gov.pl),
  • PUE ZUS (https://www.pue.zus.pl),
  • e-Puap (http://www.epuap.gov.pl),
  • bankowości elektronicznej (w przypadku banków, które udostępnią wniosek),

– za pośrednictwem poczty,
– osobiście, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10A. Do 01.07.2016 r. wnioski przyjmowane będą od godz. 7:30 do 17:00 w sali w hallu głównym na parterze, a od 04.07.2016 r. w godzinach pracy MOPS, tj. od 7:30 do 15:30, w pokoju Nr 46, III piętro.

Druki wniosków do pobrania na stronie www.mopsbartoszyce.pl/wnioski_500 lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w miejscu przyjmowania wniosków, tj.:
– do dnia 01.07.2016 r. – sala w hallu głównym na parterze, w godz. 7:30 – 17:00,
– od dnia 04.07.2016 r. – pokój Nr 46, III piętro, w godz. 7:30 – 15:30.

Uwaga!
Więcej informacji dostępnych jest na stronach internetowych:
1. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce: „wsparcie dla rodzin z dziećmi” (www.mpips.gov.pl)
2. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce „polityka społeczna” (www.uw.olsztyn.pl)
3. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, w zakładce „500+” (www.mopsbartoszyce.pl)

Infolinia nr tel.: 55 237 45 94
Pytania można kierować również do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach pod nr tel.:
– do dnia 01.07.2016 r. – 89 762 97 70
– od dnia 04.07.2016 r. – 89 762 97 93