Zapoznaj się z projektem „Programu Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016 – 2022”

Udostępnij na:

Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje o możliwości zapoznania się z projektem Programu Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016 – 2022. Przedmiotowy dokument wyłożony jest do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1 w Bartoszycach, pokój Nr 14 (sekretariat) i jest dostępny w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek w godz. 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00), tel. 695 930 028.

Ponadto dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Miasta www.bip.bartoszyce.pl, zakładka „Strategie, plany raporty, opracowania, podzakładka „Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022”

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 13 czerwca 2016 r. do 24 czerwca 2016 r. na wypełnionym i podpisanym formularzu konsultacyjnym, w jednej z następujących form:

  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce,
  • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1 w Bartoszycach,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: monikarejf@bartoszyce.pl

 

– Program Rewitalizacji 2016-2022 – projekt

– Formularz zgłaszania uwag