Rusza program terapeutyczny dla osób doznających przemocy w rodzinie

Udostępnij na:

przemocUrząd Miasta Bartoszyce informuje o realizacji programu terapeutycznego dla osób doznających przemocy w rodzinie. Celem programu przede wszystkim jest zatrzymanie przemocy i uświadomienie czym jest przemoc, odzyskanie zdolności do obrony siebie, obrona swoich praw i korzystanie z nich, odbudowa i stawianie granic oraz nabycie umiejętności korzystania ze wsparcia i szukania pomocy.

Miejscem realizacji programu jest Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Szansa w Bartoszycach, ul. Marksa 10, tel. (89) 762 14-07 lub (89) 762 98 58.