W Bartoszycach działa grupa wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych od środków psychoaktywnych

Udostępnij na:

Urząd Miasta Bartoszyce informuje o działającej w naszym mieście grupie wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Celem grupy jest edukacja, wzajemne wsparcie i podpowiadanie sobie w procesie pomagania osobie uzależnionej w podjęciu leczenia, także zrozumienie swoich problemów (poczucia winy, bezradności czy osamotnienia) oraz lepszego radzenia sobie z nimi.

Spotkania w ramach grupy wsparcia odbywają się 2 x w miesiącu po 3 godziny w Poradni Profilaktyczno- Konsultacyjnej „MONAR” z siedzibą w Bartoszycach, przy ul. Sikorskiego 6 od godziny 15.00. Telefon 606 642 940.