Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

Udostępnij na:

Informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego ukazała się uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 21 stycznia 2016 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Bartoszyce i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pełna treść uchwały dostępna tutaj.

Ważna informacja:

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XVII/103/2015 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce w § 4 ustalono dodatkową frakcję odpadu – popiół. Każdy mieszkaniec zbierający odpady w sposób selektywny od dnia 01.03.2016 r. powinien popiół z palenisk gromadzić oddzielnie w pojemniku lub worku koloru szarego, czarnego.

Popiół odbierany będzie każdego roku w okresie od 1 października do 30 kwietnia:
• w zabudowie jednorodzinnej – minimum raz na 2 tygodnie;
• w zabudowie wielorodzinnej – minimum raz w tygodniu bądź na bieżąco w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów w Wysiece.