Do 15 lutego br. potrwa nabór wniosków na stypendia dla sportowców

Udostępnij na:

Urząd Miasta Bartoszyce informuje, że do 15 lutego br. potrwa nabór wniosków na stypendia sportowe. Stypendium przyznane jest na okres do dziewięciu miesięcy od kwietnia każdego roku, za osiągnięcia zdobyte w roku poprzednim, zawodnikom do kategorii seniora włącznie. W tym roku na stypendia sportowe przeznaczona jest kwota 15 000 zł.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów sportowych określa Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz warunków i trybu przyznawania nagród w Gminie Miejskiej Bartoszyce za osiągnięcia w dziedzinie sportu. 

Wniosek o przyznanie stypendium składa się w Urzędzie Miasta Bartoszyce na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do powyższego Regulaminu do dnia 15 lutego każdego roku.

Regulamin oraz druk wniosku dostępny w załączniku.

Regulamin i załączniki