Rekrutacja na rok szkolny 2016/17 do przedszkoli i szkół podstawowych w Bartoszycach

Udostępnij na:

Informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2016/17 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych odbędzie się w terminach określonych w zarządzeniu Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 2 lutego 2016 roku.

Kryteria stosowane podczas rekrutacji ustalone są w Uchwale Nr VII/28/2015  Rady Miasta Bartoszyce z dnia 12 marca 2015 roku (przedszkola) i Uchwale NR VII/27/2015 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 12 marca 2015 roku (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych).

 Rekrutacja na rok szkolny 2016/17 do klas pierwszych szkół podstawowych odbędzie się wg harmonogramu określonego w Zarządzeniu nr 22/2016 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 2 lutego 2016 roku.

Terminy rekrutacji do gimnazjów ustalane są przez Kuratora Oświaty. Stosowne zarządzenie można znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie  http://www.ko.olsztyn.pl/?main=3&sub=139 .