Sześć par odznaczonych „Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie”

Udostępnij na:

W miniony piątek (8 stycznia 2016r.) w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Bartoszycach odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za długoletnie pożycie małżeńskie”. Medale, w imieniu Prezydenta RP, wręczał Burmistrz Bartoszyc Piotr Petrykowski. Łącznie otrzymało je sześć par z naszego miasta. Jubilaci otrzymali również listy gratulacyjne oraz kwiaty.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to polskie cywilne odznaczenie państwowe ustawione jako nagroda dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenie co roku przyznawane jest przez Prezydenta RP, a wręczane przez Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast i gmin w całej Polsce.

Pary, które otrzymały wyróżnienia podczas piątkowej uroczystości:

1. Teresa i Jan Anielakowie

2. Ann i Grzegorz Jaremusowie

3. Agnieszka i Roman Kozłowscy

4. Aleksandra i Wiktor Kozłowscy

5. Anna i Zygmunt Krukowie

6. Jadwiga i Zdzisław Maciejewscy