Ogłoszenie dotyczące rekrutacji dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat do dziennej opieki na terenie Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Ogłoszenie dotyczące rekrutacji dzieci w wieku od  1 roku do 3 lat do dziennej opieki na terenie Miasta Bartoszyce.

Ogłoszenie dotyczące rekrutacji dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat do dziennej opieki na terenie Miasta Bartoszyce Burmistrz Miasta Bartoszyce informuję, że trwa nabór dzieci do opieki sprawowanej w formie dziennego opiekuna. Rodzice ubiegający się o zapewnienie opieki sprawowanej w formie dziennego opiekuna zobowiązani są do złożenia karty zgłoszenia dziecka w sekretariacie Zespołu Administracyjnego Oświaty w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 22 B, w godz. 7:00-15:00 do 31.01.2016 r.

Do karty należy załączyć kserokopie pierwszej strony PIT za rok poprzedzający rok złożenia karty zgłoszenia dziecka potwierdzającej miejsce zamieszkania.

Druk karty zgłoszenia można pobrać w Zespole Administracyjnym Oświaty w Bartoszycach bądź pobrać ze strony internetowej pod adresem: http://bip.bartoszyce.pl/system/obj/4196_zao_karta_zgloszenia_dziecka.pdf .

Naboru dzieci do dziennej opieki na terenie Miasta Bartoszyce dokonuje się wyłącznie spośród mieszkańców miasta Bartoszyce.

Rodzice ponoszą odpłatność za każdą efektywną godzinę sprawowanej opieki nad dzieckiem w kwocie 2 zł. Opieka będzie sprawowana w dni robocze w wymiarze deklarowanym przez rodziców nie więcej niż 10 godzin dziennie w lokalu udostępnionym przez Gminę Miejską Bartoszyce (ul. Mazurska 17) Z rodzicami dzieci zakwalifikowanych podpisana zostanie umowa ustalająca organizację sprawowania opieki dziennej.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Administracyjnego Oświaty w Bartoszycach ul. Kętrzyńska 22b tel. (89) 762 98 68.

Karta zgłoszenia dziecka