Za nami III Bartoszycka Konferencja „Razem przeciw przemocy wobec kobiet – Biała Wstążka”

Udostępnij na:

Dnia 07.12.2015 r. odbyła się III Bartoszycka Konferencja „Razem przeciw przemocy wobec kobiet- Biała Wstążka”. Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach, w tym także w Polsce i jest protestem przeciwko dyskryminacji i przemocy wobec kobiet i dziewcząt wynikającej z uwarunkowań historycznych, środowiskowych i społecznych.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – administracji samorządowej, pomocy społecznej, oświaty, wymiaru sprawiedliwości, policji, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych.

Swoje referaty wygłosili: Pani Wioletta Wasilewska – Psycholog, Seksuolog Kliniczny, Pan Krzysztof Sarzała – Dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku oraz Pan Grzegorz Wrona – Adwokat, Konsultant Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Warszawie.