Inicjatywa “Otwarte drzwi” oraz IIII Bartoszycka Konferencja “Razem przeciwko przemocy wobec kobiet-Biała Wstążka”

Udostępnij na:

Już po raz kolejny samorząd bartoszycki przystępuje do działań w ramach Ogólnoświatowej Kampanii mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet. Kampania „Biała Wstążka” została zapoczątkowana w 1991 r. w Kanadzie i prowadzona jest w ponad 55 krajach świata. Kampania trwa co roku od 25 listopada do 10 grudnia, kiedy to obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Jedną z inicjatyw są tzw. „otwarte drzwi”, które dnia 05.12.2015 r. będą otwarte dla wszystkich osób szukających wsparcia i pomocy w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar przemocy w rodzinie działający przy Stowarzyszeniu na Rzecz Profilaktyki i Terapii Uzależnień ,,Źródło” z siedzibą w Bartoszycach przy ul. Marksa 10
godz. 7.30-11.30 – dyżur prawnika
godz. 11.30- 13.30 – dyżur przewodniczącej ZI

Ponadto dnia 07.12.2015 odbędzie się III Bartoszycka Konferencja „Razem przeciw przemocy wobec kobiet – Biała Wstążka”

Referaty:
1. „Psychologiczne aspekty krzywdzenia dziecka”- Wioletta Wasilewska- Psycholog, Seksuolog Kliniczny.
2. „Problematyka ochrony dzieci przed przemocą w zadaniach zespołu interdyscyplinarnego- procedury interwencji i polityki ochrony dziecka”- Krzysztof Sarzała-  Dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku.
3. „Pięć lat zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Aspekt prawny”- Grzegorz Wrona – Adwokat, Konsultant Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Warszawie.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – administracji samorządowej, pomocy społecznej, oświaty, wymiaru sprawiedliwości, policji, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych.