Trwa głosowanie do RDPP Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Oddaj swój głos na kandydatkę z Bartoszyc!

Udostępnij na:

Serdecznie zapraszamy bartoszyckie organizacje pozarządowe do głosowania na 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wśród kandydatów do Rady jest Marlena Kulis zgłoszona przez Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION. Głosować można do 3 grudnia br.

Marlena Kulis od 2005 roku pracuje w Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach jako terapeuta osób z zaburzeniami autystycznymi oraz zespołem Aspergera. Po godzinach pracy zajmuje się biurem stowarzyszenia. Tworzy i realizuje programy ze środków pozyskiwanych z samorządu terytorialnego. Jest również współautorem projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 2014 roku koordynuje jeden z projektów PFRON. Pracuje społecznie w zarządzie tego stowarzyszenia.
W latach 2010-2012 była przewodniczącą Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Bartoszyckiego. Wraz z młodzieżowym Domem Kultury oraz Starostwem Powiatowym w Bartoszycach organizowała Powiatowy Piknik „Wielka majówka”, podczas którego min. prezentowano dorobek artystyczny powiatu. Od 2013 roku realizuje we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędem Pracy „Partnerski program na rzecz integracji społeczno-zawodowej bezrobotnych osób niepełnosprawnych”. Od 2008 roku bierze udział w spotkaniach grup roboczych programu „Wyrównywania Szans Życiowych Osób Niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Bartoszyce”. Na co dzień angażuje się w wiele działań pomocowych i akcji charytatywnych.
Marlena Kulis w 2007 roku z okazji „Międzynarodowego Dnia Wolontariusza” została uhonorowana statuetką Burmistrza Miasta Bartoszyce, w 2011 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza uhonorował ją starosta bartoszycki.

Za organizację i przeprowadzenie głosowania odpowiada Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

ZAŁĄCZNIKI