Konsultacje “Programu współpracy Miasta Bartoszyce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

Udostępnij na:

Informujemy, iż trwają prace nad przygotowaniem “Programu współpracy Miasta Bartoszyce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”. Jest to ważny dokument dla organizacji pozarządowych, gdyż określa zasady, formy i obszary współpracy organów samorządu miasta z organizacjami w zakresie realizacji zadań publicznych na przyszły rok.

W związku z powyższym przedstawiamy Państwu projekt “Programu współpracy Miasta Bartoszyce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok” z prośbą o zapoznanie się i przedłożenie propozycji uwag, które można zgłaszać w terminie od 09.10.2015 r. do 16.10.2015 r. w formie pisemnej – wysyłając swoje propozycje na adres Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bartoszyce bądź mailowo – na adresy:

bozenamartul@bartoszyce.pl
ngo@bartoszyce.pl

Projekt Programu Współpracy na rok 2016