Odbyła się konferencja pn. „Rodzina drogowskazem życia”

Udostępnij na:

10 maja br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się konferencja poświęcona tematowi współczesnej rodziny i problemom z jakimi się obecnie boryka. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji publicznych współpracujący z rodzinami, pedagodzy szkolni, dyrektorzy jednostek oświatowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Organizatorem konferencji był Polski Czerwony Krzyż we współpracy z Urzędem Miasta Bartoszyce.

Prelekcje wygłosili: Pani Anna Daukszys – Kierownik Biura ds. wpierania rodziny i systemu pieczy Regionalnego Ośrodka Polityki społecznej w Olsztynie („Działania podejmowane przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rzecz wspierania rodziny – system pieczy zastępczej, Karta Dużej Rodziny i inne projekty”, Ksiądz Infułat dr Adolf Setlak w rozważaniach pn. „Rodzina w obliczu przemian cywilizacyjnych”, Pani Agnieszka Jankowska –  psycholog, terapeuta rodzinny („Rola rodziny w kształtowaniu osobowości jej członków”), a dobrymi praktykami podzieliła się mama trójki dzieci – Pani Monika Rybicka.

Ponadto Burmistrz Miasta Bartoszyce Pan Piotr Petrykowski wręczył nagrody w konkursie plastycznym pn.”Jak spędzam wolny czas z rodziną?”, który skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym oraz ze szkół podstawowych. Projekt był współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Bartoszyce.