Powstała grupa wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych od środków psychoaktywnych

Udostępnij na:

W Bartoszycach powstała grupa wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. Celem grupy jest edukacja, wzajemne wsparcie i podpowiadanie sobie w procesie pomagania osobie uzależnionej w podjęciu leczenia, także zrozumienie swoich problemów (poczucia winy, bezradności czy osamotnienia) oraz lepszego radzenia sobie  z nimi.

Spotkania w ramach grupy wsparcia będą odbywały się 2 x w miesiącu po 3 godziny w Poradni Profilaktyczno- Konsultacyjnej „MONAR” z siedzibą w Bartoszycach, przy ul. Sikorskiego 6.

Pierwsze spotkanie 12.06.2015r. o godzinie 15:15.