Konferencją pn. „Marketing terytorialny, czyli jak wykreować miasto w teorii i praktyce” rozpoczęto obchody Dni Regionu Bartoszyce 2015

Udostępnij na:

„Marketing terytorialny, czyli jak wykreować miasto w teorii i praktyce” to tytuł konferencji, która rozpoczęła obchody Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce. W sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 5 czerwca, przedstawicielom wielu instytucji, służb, organizacji, przedsiębiorcom różnych branż przybliżona została tematyka tajników marketingu terytorialnego i możliwości wykorzystania narzędzi marketingowych dla rozwoju społeczno-ekonomicznego miast, nowoczesnych metod promocji, a także dobrych praktyk w tworzeniu marek niewielkich miast i ich promocji. Treść prelekcji została dobrana w taki sposób, by z jednej strony inspirować i zachęcać do podążania za nowymi formami promocji miast, a z drugiej by pokazywać realne i aktualnie wykorzystywane strategie, narzędzia i metody w zarządzaniu rozwojem miast. Wszystko to w celu wypromowania pozytywnego wizerunku miasta wśród jego odbiorców – mieszkańców i turystów – uczestników przestrzeni miejskiej, poprzez współpracę i wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, jak również podkreślenie posiadanych walorów geograficznych, ekonomicznych i kulturowych. W gronie dostojnych gości i uczestników konferencji, byli m.in. Z-ca Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie, Pan Zbigniew Pawlik, Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, Pani Małgorzata Samusjew, Prezes Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Olsztynie, Pan Marek Karólewski, Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Zbigniew Pietrzak.

Wykłady zostały zaprezentowane przez zaproszonych prelegentów i ekspertów. Panowie Adam Mikołajczyk i dr Jarosław Górski z Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc – Best Place, mówili o tym, czym jest marketing terytorialny i jaką może odegrać rolę w rozwoju miast, o marce miasta –jej źródłach, tworzeniu, sile marki, wyzwaniach i dobrych praktykach skutecznej promocji i tworzeniu marek miast oraz roli partycypacji i współzarządzania w nowoczesnym marketingu miejsc.

Pan Jacek Kostka – Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie i Prezes Stowarzyszenia Polskich Miast Cittaslow, przedstawił tematykę związaną z ideą Cittaslow, jako marką i szansą w rozwoju, z uwzględnieniem jej zapisów w dokumentach strategicznych województwa warmińsko – mazurskiego oraz możliwościami pozyskania środków z Unii Europejskiej przez miasta należące to Cittaslow.
O kreowaniu„zielonej marki” miast, czyli przestrzeni publicznych, zwłaszcza stref zieleni, zilustrowanymi wybranymi przykładami kształtowania wizerunku miast opowiadała dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak z Katedry Architektury Krajobrazu z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
W trakcie konferencji odbyła się debata panelowa na temat doświadczeń i planów w zakresie promocji małych miast regionu poprzez prezentację ich potencjału oraz wpływ na rozwój regionu,prowadzona przez ekspertów z „Best Place”, w której udział wzięli Konsul Zbigniew Pawlik z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Konsulacie Generalnym RP w Kaliningradzie, Jacek Kostka, Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie oraz Piotr Petrykowski, Burmistrz Bartoszyc. W ramach debaty poruszono m.in. temat planów działań marketingowych w naszym mieście, możliwości rozwoju miast zrzeszonych w ramach sieci Cittaslow, prowadzenia działań marketingowych i postrzegania miast w kontekście położenia przygranicznego. Pytania i uwagi zebranych gości zamknęły spotkanie.

Poruszana tematyka oraz spostrzeżenia stały się swoistym wprowadzeniem do dalszych działań, których realizacja jest dla nas wyzwaniem mającym na celu wykreowanie marki naszego Miasta, poszukiwania swoistego wyróżnika oraz kontynuowania ścisłej współpracy z innymi miastami powiatu, pozwalającej na wspólną promocję naszego regionu. Jest to proces złożony, niełatwy iwymagający . Jednak dobrze przemyślana i opracowana strategia marketingowa może przynieść wiele korzyści w rozwoju miasta, w różnych sferach życia.
Miłą niespodzianka i jednocześnie krótką przerwą w spotkaniu, było podpisanie porozumienia o realizacji programu upowszechniania lekkiej atletyki pt. „Lekkoatletyka dla każdego!”. Jest to innowacyjny projekt Polskiego Związku Lekkiej Atletyki stworzony przez specjalistów, menedżerów i trenerów, mający na celu popularyzację lekkiej atletyki jako sportu pierwszego kontaktu dla dzieci, zachęcenie ich do zorganizowanej aktywności fizycznej w formie sportowej zabawy pod okiem przeszkolonych nauczycieli, instruktorów i trenerów. Okazją do włączenia Bartoszyc do programu, była wizyta w Bartoszycach, Pana Pawła Jesienia, kierownika organizacji programu, który wraz z Burmistrzem Piotrem Petrykowskim podpisali porozumienie dotyczące udziału miasta w programie upowszechniania lekkoatletyki.