Rekrutacja uzupełniająca dla dzieci 3 i 4 letnich do bartoszyckich przedszkoli na okres edukacji przedszkolnej

Udostępnij na:

W terminie od 18 maja 2015 r. do 10 czerwca 2015 r. trwać będzie rekrutacja uzupełniająca dla dzieci 3 i 4 letnich do bartoszyckich przedszkoli na okres edukacji przedszkolnej.

Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka we wskazanych niżej przedszkolach zobowiązani są do złożenia w kancelarii wybranego przedszkola prawidłowo wypełnionego wniosku o przyjęcie dziecka na czas edukacji przedszkolnej.

Wniosek można pobrać w przedszkolu lub skorzystać ze wzoru znajdującego się na stronie internetowej wybranego przedszkola.

Naboru dzieci do przedszkola dokonuje się wyłącznie spośród mieszkańców miasta Bartoszyce. Kandydaci zamieszkali poza Bartoszycami mogą być przyjęci do publicznego przedszkola na drodze odrębnego postępowania jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Wykaz dzieci przyjętych do przedszkola umieszczony będzie do końca sierpnia 2015 r. na tablicach informacyjnych w przedszkolach, gdzie zgłoszono dzieci. Rodzice dzieci nowo zakwalifikowanych do przedszkola, w sierpniu 2015r. zobowiązani będą do podpisania umowy cywilno-prawnej z dyrektorem przedszkola w zakresie świadczeń proponowanych przez przedszkole.
Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy poszczególnych przedszkoli.
1. Przedszkole Publiczne nr 9 – tel. 089-763 35 96, przedszkolenr9@op.pl , www.przedszkolenr9.pl
2. Przedszkole Publiczne nr 6 – tel. 089-764 21 36, sp4.bartoszyce.pl, ppnr6@op.pl,
3. Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 – tel. 089-764 13 88 , www.ippnr4.bartoszyce.info.pl ppnr4@op.pl