Miasto Bartoszyce pozyskało ponad 800 tys. zł na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Udostępnij na:

W dniu dzisiejszym (14.05.2015 r.) Burmistrz Miasta Bartoszyce Piotr Petrykowski, na konferencji prasowej zorganizowanej w Urzędzie Miasta, oficjalnie poinformował o pozyskaniu przez samorząd kwoty 808 tys. zł. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (w ramach konkursu “MALUCH – edycja 2015” moduł 1) na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miejskiej Bartoszyce.

Środki przeznaczone zostaną na przystosowanie budynku przy ul. Mazurskiej do utworzenia i funkcjonowania nowych 20-u miejsc sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 i zatrudnienia kolejnych  4 dziennych opiekunów do sprawowania opieki. Wysokość wkładu własnego wyniesie 222 tys. zł.,  łączna wartość planowanej inwestycji to 1 022 000 zł. Przyjęcie pierwszych dzieci do nowo powstałego punktu planowane jest na miesiąc grudzień br.

Obecnie Gmina Miejska Bartoszyce zatrudnia 4 opiekunów dziennych, którzy sprawują opiekę nad łącznie 20-oma dziećmi w wieku do lat 3. Ilość miejsc jest dużo mniejsza niż zapotrzebowanie, ponieważ  liczba wniosków na liście rezerwowej, tj. oczekujących na przyjęcie wynosi ponad 24.

Dzisiejsza konferencja prasowa była również okazją do poinformowania o realizowanych i planowanych na chwilę obecną inwestycjach w naszym mieście. Szczegóły przedstawimy Państwu w najbliższych dniach.