W Bartoszycach przeprowadzono “Akcję Sprzątania Ziemi”

Udostępnij na:

Tegoroczna Akcją Sprzątania Ziemi odbyła się 29 kwietnia. Uczestniczyli w niej uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści, uczniowie  szkół  średnich, skazani wraz z wychowawcą z Aresztu Śledczego w Bartoszycach, strażnicy miejscy.

Uczestniczyli w niej uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści, uczniowie szkół średnich, skazani wraz z wychowawcą z Aresztu Śledczego w Bartoszycach, strażnicy miejscy. Koordynatorem akcji sprzątania ziemi był Komendant Straży Miejskiej Jerzy Szostak.

Nieczystości zbierano na następujących terenach:
– tereny przyległe do rzeki Łyny lewa i prawa strona od ulicy Struga/Gdańska do ulicy Leśnej/nowy Cmentarz/ i Lelewela/stadion miejski/.

Ponadto porządkowano nasyp kolejowy przy ulicy Wiejskiej, Górę Zamkową, tereny wokół jeziorka przy ul. Warszawskiej oraz wokół jeziorka Miejskiego, tereny przy wiadukcie kolejowym, lasek TPD i tereny przy ulicy Warszawskiej wjazd od strony Olsztyna. W sumie w tegorocznej Akcji Sprzątania Ziemi zebrano 1520kg nieczystości, które zostały przewiezione na wysypisko nieczystości w m. Wysieka przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom tegorocznej Akcji Sprzątania Ziemi.

 

Komendant Straży Miejskiej w Bartoszycach
Jerzy Szostak